Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i juni 2011

Utgivningsdatum 17.6.2011 9.26 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.01
Pressmeddelande

99/2011, RAS/TSe

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 22–30 juni 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Iran

IRR

16404,3576

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD