Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i april 2011

Utgivningsdatum 7.4.2011 15.40 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 13.16
Pressmeddelande

54/2011, RAS/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs att användas vid bestämmande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 13 – 30 april 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Japan

JPY

119,82

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD