Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i februari 2014

Utgivningsdatum 20.2.2014 11.21
Pressmeddelande

17/2014, PNy/STS

Tullen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 26–28 februari 2014 förtullas till fri omsättning inom unionens tullområde.

Ryssland

RUB

46,392

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD