Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i juli 2010

Utgivningsdatum 15.7.2010 15.24 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.11
Pressmeddelande

123/2010, MNy/SK

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurser att användas vid bestämmande av tullvärdet. Dessa omräkningskurser skall, om inte annat meddelas, tillämpas på vara som i Finland under tiden den 21 – 31 juli 2010 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Indien

INR

55,3620

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

 

                                 

TMD