Hyppää sisältöön

Muutos EU- ja Eta-maiden ulkopuolisten jätteenkuljettajien tarkastuksiin 1.6.2019

Julkaisuajankohta 29.5.2019 13.25
Tiedote

Tulli tarkastaa 1.6.2019 alkaen EU- tai Eta-maiden ulkopuolelta tulevien kuljetusyritysten jätehuoltorekisteriotteet rajanylityksen yhteydessä. Jos yritys ei ole rekisteröitynyt jätteen kuljettajaksi jätehuoltorekisteriin, Tulli käännyttää kuljetuksen takaisin.

Uutta tarkastuskäytäntöä arvioidaan vireillä olevan jätelainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Jos käytäntö muuttuu, Tulli tiedottaa siitä erikseen. Jätelainsäädäntöuudistuksen oletetaan valmistuvan kesällä 2020.

Viranomaiset ovat yhteistyössä laatineet toimintamallin ulkomaisten yritysten hyväksymiseksi jätekuljettajiksi Suomessa tapahtuvissa kansainvälisissä jätesiirroissa. Yritys, joka on sijoittautunut Suomeen ja rekisteröitynyt jätehuoltorekisteriin kuljetusyrityksenä, voi rekisteröidä alihankkijoikseen EU- ja Eta-maiden ulkopuolisia tai EU- ja Eta-maihin sijoittautuneita kuljetusyrityksiä, jotka eivät voi rekisteröityä omassa maassaan. Edellytyksenä on, että suomalainen yritys ottaa vastuulleen kaikki jätteen kuljettajaa koskevat vaatimukset jätelain 95 pykälän mukaan. Uudella toimintamallilla pyritään varmistamaan kuljetusyritysten tasapuolinen kohtelu ja lain yhtenäinen soveltaminen.

Asiakastiedotteet