Hyppää sisältöön

Ändring till omräkningskurser i augusti 2011

Utgivningsdatum 4.8.2011 10.23 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 15.46
Pressmeddelande

124/2011, MNy/HHi

Tullstyrelsen fastställer följande ändrade omräkningskurs som ska tillämpas vid fastställande av tullvärdet. Denna omräkningskurs ska, om inte annat meddelas, tillämpas på varor som i Finland under tiden den 10 – 31 augusti 2011 förtullas till fri omsättning inom gemenskapens tullområde.

Schweiz

CHF

1,086200

Lagrum som tillämpats:
Tullagen (1466/1994) 7 § (1240/2001)
Tillämpningskodexen (EEG 2454/93) artikel 171

TMD