Hyppää sisältöön

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

12.2.2020 13.14
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 12 februari 2020 meddelandena 2020/C 48/06 och 2020/C 48/07 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 48. Meddelandena innehåller ändringar till de förklarande anmärkningarna gällande Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s.1).

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder