Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

10.10.2019 10.33
Tiedote

Komissio on julkaissut 9. päivänä lokakuuta 2019 tiedotteen (C 341/4) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 341. Tämä tiedote sisältää muutoksia Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet