Hyppää sisältöön

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

2.7.2019 13.43
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 1 juli 2019 meddelande (2019/C219/4) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 219. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:
Varukoder
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder