Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

8.10.2018 11.16
Tiedote

Komissio on julkaissut 8. päivänä lokakuuta 2018 tiedotteen (2018/C 362/04) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 362. Tämä tiedote sisältää muutoksia Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1). Selitysmuutos koskee nimikkeen 9506 tuotekatetta.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet