Hyppää sisältöön

Ändringar i förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 5.6.2018 15.50
Pressmeddelande

Kommissionen publicerade den 5 juni 2018 meddelandena 2018/C 191/04, 2018/C 191/05 och 2018/C 191/06 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 191. Meddelandena innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1). Ändringarna gäller KN-nummer 1211 90 86, 2939 71 00 och 2939 79 samt 3824 99 92 och 3824 99 93.

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder