Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

Julkaisuajankohta 5.6.2018 15.50
Tiedote

Komissio on julkaissut 5. päivänä kesäkuuta 2018 tiedotteet (2018/C 191/6, 2018/C 191/6 ja 2018/C 191/7) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 191. Nämä tiedotteet sisältävät muutoksia Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön nimikkeitä 1211 90 86, 2939 71 00 ja 2939 79 sekä 3824 99 92 ja 3824 99 93 selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet