Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

13.3.2018 12.43
Tiedote

Komissio on julkaissut 13. päivänä maaliskuuta 2018 tiedotteen (2018/C 95/05) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 95. Tämä tiedote sisältää muutoksia Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet