Hyppää sisältöön

Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

1.11.2017 15.31
Tiedote

Yhdistetyn nimikkeistön selittävät huomautukset

Komissio on julkaissut 31. päivänä lokakuuta 2017 liitteenä olevat tiedotteet (2017/C 370/2 ja 2017/C 370/3) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 370. Nämä tiedotteet sisältävät muutokset Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet