Hyppää sisältöön

Ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen

Utgivningsdatum 17.7.2017 15.46 | Publicerad på svenska 18.7.2017 kl. 8.32
Pressmeddelande

IOL, 17.7.2017

Kommissionen publicerade den 14 juli 2017 meddelande (2017/C 266/04) i Europeiska unionens officiella tidning nr C 226. Meddelandet innehåller ändringar i de förklarande anmärkningarna till Europeiska unionens kombinerade nomenklatur (EUT C 76, 4.3.2015, s. 1).

Mera information:

  • tuonti.yritysneuvonta(at)tulli.fi
TMD