Muutoksia yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (CN-selitykset)

2.7.2019 15.27
Tiedote

Komissio on julkaissut 7. päivänä kesäkuuta 2019 tiedotteen (2019/192/25) Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa n:o 192. Tämä tiedote sisältää muutoksia Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön selittäviin huomautuksiin (EUVL C 76, 4.3.2015, s.1).

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet