Hyppää sisältöön

Muutoksia venäläisen kuusen ja männyn kiintiöjärjestelmään

Julkaisuajankohta 1.6.2016 15.15
Tiedote

42/2016, MSR

Komissio on 22.4.2016 (EUVL nro L 106/22.4.2016, s. 11 - 15) muuttanut asetuksella 2016/623 puukiintiöjärjestelmää koskevaa asetusta 498/2012. Kiintiöjakson toinen osa alkaa nyt 1.6. eikä 1.8., kuten aikaisemmin. Toisen osan aikana ei ole jakoa uusiin ja perinteisiin tuojiin vaan kaikki hakevat samasta kiintiöstä niin kauan kuin kiintiössä riittää jaettavaa. Maahantuoja voi hakea enimmillään 5 prosenttia jäljellä olevasta kiintiöstä, joten nyt (2016) voi hakea enimmillään 98.158 m3 mäntyä ja 180.738 m3 kuusta. Määrät ovat kuorelliselle puulle.

Asetuksella otettiin osaksi lainsäädäntöä Valaehtoinen vakuutus (Sworn Declaration). Tästä ei aiheudu muutoksia, koska vakuutus on jo ollut käytössä kiintiöjärjestelmässä. Maahantuoja antaa vakuutuksen silloin kun käyttämätöntä kiintiölupaa ei ole ollut mahdollista saada takaisin Venäjän viranomaisilta. Vakuutuksen malli on liitteessä olevassa asetuksessa.

Lisäksi asetus toi helpotusta perinteistä tuojaa koskeviin vaatimuksiin:

Aiemmin kiintiöluvan määrästä piti tuoda vähintään 85 prosenttia, muuten perinteisen tuojan tulevia kiintiömääriä vähennettiin vastaavasti puuttuvalla osuudella. Nyt riittää, että kiintiöluvan määrästä on tuotu 75 prosenttia.

Aiemmin palauttamattoman kiintiöluvan vuoksi perinteisen tuojan tulevasta kiintiömäärästä vähennettiin kiintiöluvan määrä kaksinkertaisesti molempien puulajien osalta. Nyt tulevaa kiintiömäärää vähennetään vain palauttamattoman kiintiöluvan määrällä ja vain sen puulajin osalta, jota kiintiölupa koski.

Lisätietoja: Minna Raitanen, p. 040 332 2419

TMD