Muutoksia Tullin järjestelmissä 25.11.2017 - tietoa sanomailmoittajille

10.11.2017 8.00
Tiedote

Tullin järjestelmät päivitetään uuteen versioon 25.11.2017. Tullin sanomailmoittajia pyydetään ottamaan huomioon seuraavat muutokset.    

NCTS-passitusjärjestelmä

Uudet ominaisuudet:

  • Valtuutetut vastaanottajat voivat ilmoittaa pieniä eroavuuksia ja ylilukuisia tavaroita purkaustulossanomassa uudella koodilla ”FITULR”. Koodi 2 lisätään koodiluetteloon 0093. Kohdassa on ilmoitettava sanoman tarkoitus.

Muihin Tullin sanomaliikenteen järjestelmiin, eli ELEX-vientijärjestelmään, Intrastat-tilastojärjestelmään ja AREX-yleisilmoitusjärjestelmään, ei tule muutoksia.

Muuta tiedotettavaa

ITU-tuontijärjestelmä

Alv-rekisteröidyn maahantuojan ei enää 1.1.2018 alkaen tarvitse ilmoittaa niitä tietoja, joilla vuoden vaihteeseen asti on merkitystä vain ja ainoastaan arvonlisäverotukseen. Tällaisia tietoja ovat alennettu verokanta ja arvonlisäveron perusteeseen lisättävät erät.  (Huom. kaikki tullimenettelykoodit, kansalliset menettelykoodit ja erityismaininnan lisäkoodit on ilmoitettava kuten aiemminkin.)

Ilmoittajien ei kuitenkaan tarvitse välttämättä muuttaa tämän vuoksi omia ilmoitusjärjestelmiään ja -prosessejaan, koska Tulli ottaa edelleen vastaan ja käsittelee tavanomaiseen tapaan myös sellaiset tulli-ilmoitukset, joissa näitä tietoja on, vaikka tietoja ei oteta enää huomioon tullauspäätöksessä.

Lisätietoja
Tuonnin tullimenettelyt: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi
Kuljetuksen tullimenettelyt: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
tai p. 0295 5202 (Tullineuvonta, yritysasiakkaat)

Version vaihdon aiheuttamat muutokset järjestelmissä voivat hidastaa sanomaliikennettä ja lisätä virheellisiä sanomia, jolloin ilmoituksia nousee Tullin käsittelyyn normaalia enemmän ja vastausajat saattavat tilapäisesti pidentyä. Pahoittelemme muutoksista aiheutuvaa häiriötä.

Asiakastiedotteet