Hyppää sisältöön

Muutoksia Tullin elintarvike- ja kasvinterveysvalvontaan 14.12.2019

Julkaisuajankohta 11.11.2019 13.40
Tiedote

Joulukuun 14. päivän jälkeen EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvia elintarvikkeita ja elintarvikekontaktimateriaaleja sekä rehuja, kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, eläviä/tuoreita kasveja, puutavaraa, samoin kuin eläviä eläimiä ja eläinperäisiä elintarvikkeita voi tuoda vain tiettyjen, näille tuoteryhmille hyväksyttyjen rajatarkastusasemien (BCP/Border Control Post) kautta.

Tavaroiden mahdollinen tunnistus- tai fyysinen tarkastus ja/tai näytteenotto tehdään joko rajatarkastusasemalla tai asiakkaan omassa hyväksytyssä valvontapisteessä (CP/Control Point). Eläimet ja eläinperäiset tuotteet tarkastetaan aina rajatarkastusasemalla.

Koska fyysinen tarkastus voi edellyttää koko kuorman purkamista ja uudelleen lastaamista, kannattaa toimijoiden hakea hyväksytyn valvontapisteen asemaa omalle varastolleen. Tuoja voi käyttää myös toisen toimijan hyväksyttyä valvontapistettä.

Jos kyseessä on usean eri maahantuojan tavaraa sisältävä kuljetus ja vain osa kuormasta on tehovalvonnan alaisia tuotteita, on koko kuorma siirrettävä rajatarkastusasemalla tehdyn asiakirjatarkastuksen jälkeen purettavaksi paikkaan, joka on hyväksytty valvontapiste.

Tulli vastaa EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien sekä kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvien tuoreiden vihanneksien, hedelmien ja marjojen maahantuonnin valvonnasta. Muiden tuoteryhmien valvonnan järjestämisestä vastaa Ruokavirasto, jonka nettisivuilta löytyy lisätietoa niiden valvonnasta.

Sallitut tuontipaikat määräytyvät tuoteryhmittäin. Tuoreiden hedelmien, vihannesten ja marjojen sekä ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja kontaktimateriaalien tuonti on sallittu Vuosaaren sataman, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan kautta. Erät voidaan tullata vapaaseen liikkeeseen myös muissa jäsenmaissa käyttäen muiden jäsenmaiden hyväksyttyjä rajatarkastusasemia.

EU:n tehovalvonnan piiriin kuuluvien ei-eläinperäisten elintarvikkeiden ja elintarvikekontaktimateriaalien maahantuonti

Kun kuorma sisältää tehovalvonnan piiriin kuuluvia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja/tai kontaktimateriaaleja, on asiakirjatarkastus suoritettava rajatarkastusasemalla ennen kuin kuorma voi jatkaa matkaa. Jos erään kohdistuu fyysinen tarkastus, tehdään se joko rajatarkastusasemalla tai hyväksytyssä valvontapisteessä.

Tullin nettisivuilla on lista tuotteista, jotka kuuluvat tehostetun tuontivalvonnan piiriin.

Kaikista edellä mainituista tuotteista on tehtävä sähköinen tuonti-ilmoitus TracesNT-järjestelmään. Tuonnissa vaadittavat alkuperäiset asiakirjat pitää toimittaa Tulliin ja liittää sähköisenä Traces-ilmoitukseen.

Muita kuin tehostetun tuontivalvonnan piiriin kuuluvia ei-eläinperäisiä elintarvikkeita ja kontaktimateriaaleja saa tuoda myös muiden maahantulopaikkojen kautta. Edellä mainitut tuotteet kuuluvat kuitenkin Tullin tuoteturvallisuusvalvonnan piiriin ja niistä saatetaan jatkossakin ottaa näytteitä määräystenmukaisuuden varmistamiseksi. Näytteenotto voidaan tehdä myös muussa kuin erikseen hyväksytyssä varastossa.

Kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvien tuoreiden vihannesten, hedelmien ja marjojen maahantuonti

Kun kuorma sisältää kasvinterveyslainsäädännön piiriin kuuluvia tuoreita vihanneksia, hedelmiä ja marjoja, on asiakirjatarkastus suoritettava rajatarkastusasemalla ennen kuin kuorma voi jatkaa matkaa. Jos erään kohdistuu fyysinen tarkastus, tehdään se joko rajatarkastusasemalla tai hyväksytyssä valvontapisteessä. Myös näistä tuotteista on tehtävä sähköinen tuonti-ilmoitus TracesNT-järjestelmään.

Kasvinterveystodistusvaatimuksen piiriin tulee runsaasti uusia tuotteita. Alkuperäisen terveystodistuksen esittäminen vaaditaan kaikilta tuoreilta hedelmiltä, vihanneksilta ja marjoilta. Ainoastaan ananas, kookospähkinä, durio, banaani ja taateli on jätetty todistusvaatimuksen ulkopuolelle. Alkuperäiset kasvinterveystodistukset pitää toimittaa Tulliin ja liittää sähköisenä Traces-ilmoitukseen. Lisätietoa todistusten toimittamisesta Tulliin annetaan lähiaikoina.

Hyväksytyn valvontapisteen hakeminen

Hyväksytyn valvontapisteen asemaa voi edelleen hakea Tullista sähköisen Webropol-kyselyn avulla. Tulli tarkastaa varaston erikseen sovittavana ajankohtana ja esittää sen hyväksymistä maa- ja metsätalousministeriölle. Lista hyväksytyistä valvontapisteistä julkaistaan internetissä.

Lisätietoja hakumenettelyyn liittyen: rajatarkastusvalvonta(at)tulli.fi
Lisää tietoa uudesta valvonta-asetuksesta löytyy Tullin sivulta

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Asiakastiedotteet Tullilaboratorion tiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet