Hyppää sisältöön

Muutoksia tilastoissa: Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit, CPA-luokitus ja tavaroiden ulkomaankaupan kuukausijulkaisu

Julkaisuajankohta 31.3.2022 9.01
Tiedote

Ulkomaan tavarakaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksien perusvuosi on vaihdettu tilastovuoden 2022 alusta lähtien. Uusi perusvuosi on 2020=100. Indeksien laskenta perustuu nyt CPA 2015 luokitukseen. Aikasarja on laskettu uudelleen takautuvasti vuoden 2020 alusta lähtien. Tiedot on laskettu päivitettyjen hintarajojen mukaisesti, mikä vaikuttaa osaltaan myös vuosien 2020-2021 muutosprosentteihin. Perusvuoden 2010=100 ja CPA 2008-luokituksen mukaisia indeksejä ei enää lasketa.

Tilastovuoden 2022 alusta alkaen julkaistaan tavaroiden ulkomaankaupan tilastotiedot CPA-luokituksella vain CPA 2015-luokituksella. CPA2008-luokituksen mukaisten tietojen tuotanto loppui tilastovuoteen 2021. (Tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan; Classification of Products by Activities).

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausijulkaisun taulut ja kuviot on päivitetty näiden muutoksien mukaisesti. Sekä ulkomaan tavarakaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksien että CPA 2015-luokituksen mukaiset yksityiskohtaiset tiedot julkaistaan ulkomaantavarakaupan Uljas-tilastotietokannassa.

Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote