Hyppää sisältöön

Muutosprosenttien esitysmuotoa muutettu ja kausitasoituslaskentaa päivitetty
Muutoksia tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilastossa

Julkaisuajankohta 6.9.2019 9.00
Tiedote

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilaston muutosprosenttien esitysmuotoa on muutettu heinäkuun 2019 tilastosta lähtien. Tiedot esitetään nyt yhden desimaalin tarkkuudella.

Kausitasoituksessa ohjelma- ja menetelmäpäivitys

Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla pyritään poistamaan aikasarjoista säännöllisenä toistuva kausivaihtelu. Trendisarjasta on poistettu myös epäsäännöllinen vaihtelu. Ulkomaankaupan sarjojen kausitasoituksessa sovelletaan Eurostatin suosittelemaa mallipohjaista TRAMO/SEATS -menetelmää. Heinäkuun 2019 ennakosta alkaen kausitasoituslaskennassa on käytössä uusi ohjelmistoversio JDemetra+ 2.2.2. Uusi versio on kehittyneempi ja luotettavampi edelliseen verrattuna. Laskennassa käytetään nyt aineistoa vuodesta 2010 alkaen, joka on suositusten mukainen yli seitsemän vuoden aikasarja (aiempi oli vuodesta 1999 alkaen). Ohjelmapäivityksen ja lyhyemmän aikasarjan johdosta vanhojen kuukausien arvot ovat revisioituneet aikaisemmin laskettuihin nähden.

Muutoksia tilastoissa Tilastotiedote