Muutoksia IPR-toimintahakemuslomakkeisiin

23.4.2018 14.11
Tiedote

Euroopan komissio on antanut 12.4.2018 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/582, jolla muutetaan teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta annettua täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 1352/2013.

Täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/582 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä L98/4, 18.4.2018.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimintahakemusten lomakkeisiin on tullut joitakin muutoksia. Suurin muutos on se, että asetuksen (EU) N:o 608/2013 artiklan 26, eli niin sanottua pienten lähetysten menettelyä, voi jatkossa hakea joko koko unionin alueelle tai vain tiettyihin jäsenmaihin, kun sitä tähän mennessä on ollut ollut mahdollista hakea vain koko unionin alueelle.

Uudet hakemuslomakkeet on otettava käyttöön viimeistään 15.5.2018. Tämän jälkeen vanhoilla lomakkeilla lähetettyjä toimintahakemuksia ei enää hyväksytä. Tämä johtuu siitä, että hakemuskäsittelyn keskustietokanta jäsenmaiden ja komission välillä (COPIS-järjestelmä) päivittyy uusien lomakkeiden mukaiseksi.

Uusi täytäntöönpanoasetus ja uudet lomakepohjat

Lisätietoa toimintahakemusten jättämisestä

Asiakastiedotteet