Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä

2.5.2018 10.34
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä. Luettelo näistä muutoksista, suosituksista ja päätöksistä on julkaistu komission tiedonannossa 2018/C 146/01, EUVL C 146, 26.4.2018, s. 1-3. Muutokset, suositukset ja päätökset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten, suositusten ja päätösten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internet-sivuilla.

HS-selityksiin: muutokset ja oikaisu
Uudet luokittelusuositukset: 59. kokouksen ja 60. kokouksen
Uudet luokittelupäätökset - tässä luettelossa uusia luokittelupäätöksiä ovat kohdat 9 ja 37
INN-tuotteita koskevat uudet luokittelupäätökset

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet