Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä

4.1.2018 10.34
Tiedote

Luokittelu yhdistettyyn nimikkeistöön

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä. Luettelo näistä muutoksista, suosituksista ja päätöksistä on julkaistu komission tiedonannossa 2017/C 372/01, EUVL C 372, 1.11.2017, s. 1-3. Muutokset, suositukset ja päätökset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten, suositusten ja päätösten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internetsivuilla.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimike
yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet