Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia ja -päätöksiä

Julkaisuajankohta 14.11.2016 8.19
Tiedote

98/2016, RAM

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) sekä uusia luokittelusuosituksia ja –päätöksiä. Luettelo näistä muutoksista, suosituksista ja päätöksistä on julkaistu komission tiedonannossa 2016/C 415/01, EUVL C 415, 11.11.2016, s. 1. Muutokset, suositukset ja päätökset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten, suositusten ja päätösten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internetsivuilla.

THT