Hyppää sisältöön

Muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin sekä uusia luokittelusuosituksia

30.4.2020 14.41
Tiedote

Tulliyhteistyöneuvosto (Maailman tullijärjestö, WCO) on hyväksynyt muutoksia harmonoidun järjestelmän selityksiin (HS-selitykset) ja uusia luokittelusuosituksia. Luettelo näistä muutoksista ja suosituksista on julkaistu komission tiedonannossa 2020/C 142/01, EUVL C 142, 30.4.2020, s. 1. Muutokset ja suositukset tulevat sovellettaviksi tiedonannon julkaisupäivänä ja niiden kanssa ristiriidassa olevat sitovia tariffitietoja koskevat päätökset kumotaan.

Englanninkieliset muutosten ja suositusten tekstit ovat tämän tiedotteen liitteinä. Suomeksi muutokset HS-selityksiin julkaistaan tullin käsikirjassa TKK III (Harmonoidun järjestelmän selityksiä) ja uudet luokittelusuositukset käsikirjassa TKK IV (Luokittelupäätöskokoelma) Tullin internet-sivuilla.

Lisätietoja:
Tavaran tullinimikkeet
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Tullinimiketiedotteet