Hyppää sisältöön

Muutoksia hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohjeisiin ja tuonnin tulli-ilmoituksen tietosisältöön

Julkaisuajankohta 16.11.2010 15.54
Tiedote

181/2010, JR/R. Sonninen

Tulli-ilmoitusten täyttöohjeisiin, jotka on julkaistu THT:ssä 181/2004 ja johon on tehty muutoksia THT:ssä 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007, 164/2007, 182/2007 ja 206/2007 sekä yleiskirjeissä 217/010/2007, 20/010/2008, 22/010/2008, 48/010/2008, 98/010/2008, 106/010/2008, 107/010/2008, 142/010/2008, 192/010/2008, 202/010/2008, 027/010/2009, 85/010/2009, 92/010/2009, 167/010/2009, 38/010/10, 49/010/10, 58/010/10, 59/010/10, 60/010/10, 75/010/10, 99/010/10 tehdään muutos.

Muutokset tulevat voimaan 5.12.2010 alkaen

1 Negaatiokäsittely

Tuonnissa otetaan käyttöön samanlainen rajoitusten negaatiokäsittely kuin viennissä. Tämän seurauksena asiakkaan pitää ilmoittaa tiettyjen nimikkeiden osalta uusia ehto- tai lisäkoodeja. Rajoitusten negaatioita ei voi enää ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodilla XCA.

Tämä rajoitusten negaatioilmoittamisen muutos koskee neuvoston asetusta nro 1236/2005 (THT nro 169/2006) kidutusvälineet, neuvoston asetusta nro 1523/2007 (THT 132/2009) kissan ja koiran karvat ja neuvoston asetusta nro 1005/2009 (THT 65/2010) otsonikerrosta heikentävistä aineet.

Rajoituksiin liittyvät TARICin ehto- ja lisäkoodit löytyvät esim. maksuttomalla TARIC/ DDS-kyselyohjelmalla internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_fi.htm

Tiedot ilmoitetaan EDI-sanomalla seuraavasti:

a) tavaraerän lisätiedoissa erityismaininnan lisäkoodi XAN ja sen selitteeksi Y-kirjaimella alkava Taricin ehtokoodi (esim. Y902 Kissan- ja koirankarvarajoituksen ohittaminen).

tai

b) Taric-nimikkeen lisäkoodi (esim. 4999 Otsonirajoituksen ohittaminen).

Tiedot ilmoitetaan SAD-lomakkeella seuraavasti:

Sarake  44
Erityismaininnan lisäkoodi XAN ja sen selitteeksi Y-kirjaimella alkava Taricin ehtokoodi (esim. Y902 Kissan- ja koirankarvarajoituksen ohittaminen).

tai

Sarake 33
Taric-nimikkeen lisäkoodi (esim. 4999 Otsonirajoituksen ohittaminen).

2 Tuontitullausjärjestelmän ja valmisteverojärjestelmän välinen yhteys

ITU-tuontijärjestelmän ja EMCS-valmisteverojärjestelmän välinen yhteys otetaan käyttöön 1.1.2011. Silloin ITU-järjestelmä tarkastaa asiakkaan ilmoittamat valmisteverotuotteita koskevat tiedot EMCS-järjestelmästä.

Kun asetetaan valmisteverolainsäädännön alaista tavaraa tullimenettelyyn 45XX ja kansalliseen tullimenettelyyn 7WE tai tullimenettelyyn 07XX yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden osalta, on ilmoitettava uusia tietoja.

Tiedot ilmoitetaan EDI-sanomalla seuraavasti:

Otsikkotasolla ilmoitettavien nykyisten tietojen (erityismaininnan lisäkoodi XFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero) lisäksi ilmoitettava tavaraerätasolla erityismaininnan lisäkoodi XFC ja tuoteryhmäkoodi (esim. T200).

Tiedot ilmoitetaan SAD-lomakkeella seuraavasti:

Sarake 44
Nykyisten tietojen (erityismaininnan lisäkoodi XFA ja rekisteröidyn lähettäjän valmisteveronumero) lisäksi erityismaininnan lisäkoodi XFC ja tuoteryhmäkoodi (esim. T200).

3 Edeltävän menettelyn ilmoittaminen

Jos edeltävänä asiakirjana on AREX-järjestelmän (saapumisen) yleisilmoitus, pitää edeltävänä asiakirjana ilmoittaa koodi (702) ja MRN-numero. Lisäksi jokaisella tavaraerällä pitää ilmoittaa koodi (702), MRN-numero ja kyseisen tavaraerän numero.

Tiedot ilmoitetaan EDI-sanomalla seuraavasti:

Ilmoitettava otsikkotasolla edeltävän asiakirjan koodina koodiluettelon 0006 koodi 702 ja asiakirjan numerona MRN-numero.

Lisäksi ilmoitettava tavaraerän liiteasiakirjana koodiluettelon 0006 mukainen koodi 702 ja asiakirjan numerona MRN-numero ja tavaraerän lisätietona AREX-tavaraerän numero.

Kohdassa asiakirjan päiväys tulee ilmoittaa MRN-numeroon liittyvä tulopäivä tai arvioitu tulopäivä.

Tiedot ilmoitetaan SAD-lomakkeella seuraavasti:

Sarake 40
Ilmoitetaan asiakirjan koodi 702, MRN-numero ja AREX-tavaraerän numero sekä tulopäivä.

esim. 702 10FI000000000045I5 2 11.11.2010

THT