Hyppää sisältöön

Ändringar i anvisningarna för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett)

Utgivningsdatum 25.3.2010 11.26 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.06
Pressmeddelande

49/2010, JR/Hannu Hoskio

I anvisningarna för ifyllande av tulldeklaration, senast publicerade i TMD nr 181/2004 och ändrade genom TMD 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007,164/2007, 182/2007 och 206/2007 samt genom cirkulär 217/010/07, 20/010/08, 22/010/08, 48/010/08, 98/010/08, 106/010/08, 107/010/08, 142/010/08, 192/010/08 , 202/010/08, 27/010/09, 85/010/09, 92/010/09, 167/010/09 och 38/010/10, görs följande ändringar.

En ny punktskattelag (182/2010) träder i kraft den 1 april 2010. Hur ändringarna i lagstiftningen påverkar importförtullningen beskrivs närmare i Tullstyrelsens meddelande nr 52/010/10. Ändringarna nedan träder också i kraft den 1 april 2010 och gäller koder och uppgifter som ska anges i importtulldeklarationer.

Fält 44

Text som ska raderas:
När en kontantkund som i fråga om accisbeskattning är registrerad kund förtullar varor som omfattas av accislagstiftningen, skall kunden separat för varje varupost ange:
antingen
a) den beteckning för gemensam deklaration som nämns i tillståndet
eller
b) den accisbeteckning som nämns i tillståndet.

Text som ska läggas till:
När produkter som omfattas av lagstiftningen om punktbeskattning hänförs till tullförfarandet 45XX och till det nationella förfarandet 7WE eller till tullförfarandet 07XX, ska
- koden FIXFA och den registrerade avsändarens punktskattenummer anges i fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter eller
- koden FIXFB och den registrerade mottagarens punktskattenummer anges i fråga om nationellt punktskattepliktiga produkter.

OBS! Detta meddelande har ändrats genom TMD 050/010/10

TMD