Hyppää sisältöön

Muutoksia hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohjeisiin

Julkaisuajankohta 11.3.2010 11.13
Tiedote

38/2010, JR/AH/Raili Sonninen-Korhonen

Tulli-ilmoitusten täyttöohjeisiin, jotka on julkaistu THT:ssä 181/2004 ja johon on tehty muutoksia THT:ssä 229/2004, 8/2005, 66/2005, 89/2005, 191/2005, 197/2005, 213/2005, 40/2006, 142/2006, 210/2006, 211/2006, 215/2006, 222/2006, 61/2007, 90/2007, 164/2007, 182/2007 ja 206/2007 sekä yleiskirjeissä 217/010/2007, 20/010/2008, 22/010/2008, 48/010/2008, 98/010/2008, 106/010/2008, 107/010/2008, 142/010/2008, 192/010/2008, 202/010/2008, 027/010/2009, 85/010/2009, 92/010/2009, 167/010/2009 tehdään muutos.

Kauppatapahtuman luonne (koodiluettelo 0034), sarakkeen 24 kohdat 1 ja 2

Komission asetus (EU) N:o 113/2010 on julkaistu 10.2.2010 Euroopan unionin virallisessa lehdessä L37/1. Luettelo kauppatapahtuman luonnetta koskevista koodeista on asetuksen Liitteenä II.

Muuttuneet koodit otetaan käyttöön tuonnissa, viennissä ja sisäkaupassa 1.4.2010, minkä jälkeen vanhojen koodien käyttäminen ei ole sallittua. Uudet koodit ovat olleet käytettävissä sisäkaupan intrastat-ilmoittamisessa jo 1.1.2010 alkaen. Sisäkaupan ilmoitusten osalta selvennetään lisäksi, että vuotta 2009 koskevissa (myös 1.4.2010 jälkeen annetuissa) ilmoituksissa käytetään vanhoja koodeja.

Muutoksen seurauksena usean koodin selite muuttuu, vanhoja koodeja jää pois käytöstä ja muutama uusi koodi on lisätty. Muutoksia on seuraavissa koodeissa: 14, 15, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 50, 51, 52,  90, 91 ja 99.

Poistuvat koodit ja selitykset

Koodi

Kuvaus

1

Liiketoimet, joihin sisältyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto asuinpaikan omaavilta muualla asuinpaikan omaaville taloudellista tai muuta korvausta vastaan (lukuun ottamatta 2, 70 ja 80 kohdassa lueteltuja liiketoimia)

15

Rahoitusleasing (vuokramyynti)

3

Liiketoimet (ei väliaikaiset), joihin liittyy omistussuhteen muutos, mutta ei maksua:

31

Tavaratoimitukset, jotka sisältyvät kokonaan tai osittain EU:n rahoittamiin avustusohjelmiin

32

Muu valtioiden  antama tavara-apu (esim. Suomen kehitysapu)

33

Muut avustuslähetykset (esim. yksityisten järjestöjen toimittama)

34

Muut maksuttomat lähetykset

40

Palkkatyötä varten tuotavat tai vietävät tavarat (lukuun ottamatta kohdassa 70 mainittuja) 5)

50

Palkkatyötä seuraavat toiminnot (lukuun ottamatta kohdassa 70 mainittuja) 5)

90

Muut liiketoimet 7) 8) 10)

Selityksiä

1

Nämä koodit kattavat useimmat viennit ja tuonnit ts. toimet, joissa omistusoikeus siirtyy yhteisön jäsenvaltiossa asuvan ja yhteisön ulkopuolella asuvan välillä ja joissa on tai tulee olemaan rahana tai tavarana (vaihtokauppa) suoritettava vastike. Huomattakoon, että tätä sovelletaan myös tavaran liikkeisiin saman yrityksen haaraosastojen välillä ja jakelukeskuksista/keskuksiin tapahtuviin liikkeisiin, vaikka maksua ei suoritetakaan välittömästi. Jos liiketoimesta ei suoriteta mitään maksua tai muuta korvausta, käytetään 3-alkuisia koodeja.

2

Varaosien tai muiden tavaroiden maksullinen korvaaminen mukaan lukien.

3

Rahoitusleasing (vuokramyynti) mukaan lukien. Vuokra lasketaan siten, että se kattaa tavaroiden arvon kokonaan tai melkein kokonaan. Tavaroiden hallussapitoon liittyvä riski ja edut siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

4

Palautuslähetykset ja tavaroiden korvaaminen, joihin on alun perin käytetty koodeja 31-90, on  käytettävä vastaavia koodeja.

5

Tullivalvonnassa tai muuten suoritettuihin palkkatyötoimintoihin käytetään koodeja 40 ja 50. Jalostustoimintoihin, jotka palkkatyön tekijä suorittaa omaan lukuunsa, käytetään sen sijaan 1-alkuisia koodeja.

6

Tavaran korjaaminen merkitsee sen alkuperäisen käyttökunnon palauttamista. Tämä voi tarkoittaa kunnostus- tai parannustöitä, joissa tavaroiden luonne ei millään tavoin muutu.

7

Käyttöleasing: muu vuokrasopimus kuin huomautuksessa 3 tarkoitettu rahoitusleasing.

8

Nämä koodit tarkoittavat vietyjä/tuotuja tavaroita, jotka on tarkoitettu jälleentuotaviksi/jälleenvietäviksi ilman, että omistusoikeus siirtyy.

9

Käytettäessä koodia 80 tavaroita ei laskuteta erikseen, vaan koko työ laskutetaan yhdellä kertaa. Muussa tapauksessa käytetään 1-alkuisia koodeja.

10

Tämä koodi kattaa mm. vuokratavarat, jos vuokra-aika on yli 2 vuotta, lainatavarat, jos laina-aika on yli 2 vuotta, käyttöleasing-tavarat, jos leasing-aika on yli 2 vuotta ja muut yli 2 vuotta kestäneessä väliaikaisessa käytössä olleet tavarat.

Uudet ja muuttuneet koodit selityksineen

Koodi

Kuvaus

1

Liiketoimet, joihin sisältyy omistusoikeuden tosiasiallinen tai aiottu siirto asuinpaikan omaavilta muualla asuinpaikan omaaville taloudellista tai muuta korvausta vastaan (lukuun ottamatta 2, 70 ja 80 kohdassa lueteltuja liiketoimia)

11

Sitova osto-/myyntitapahtuma

12

Tavaroiden toimittaminen katsottavaksi tai kokeiltavaksi, konsignaatio­myyntiin tai komissionäärin välityksellä myytäväksi

13

Vaihtokauppa (korvaus luontoissuorituksena)

14

Rahoitusleasing (hire-purchase)  1)

19

Muu

2

Tavaroiden palauttaminen ja korvaaminen veloituksetta sen jälkeen kun alkuperäinen liiketoimi on kirjattu

21

Tavaroiden palautus

22

Palautettujen tavaroiden korvaaminen toisilla tavaroilla

23

Palauttamattomien tavaroiden korvaaminen (esim. takuun perusteella) toisilla tavaroilla

29

Muu

30

Liiketoimet, joihin sisältyy omistuksen siirto ilman taloudellista korvausta tai korvausta luontoissuorituksena (esim. avustustoimitukset)

4

Toimeksiannosta suoritettavaan jalostukseen liittyvät toimet (ilman omistuksen siirtoa jalostajalle)  2)

41

Tavarat, jotka oletetaan palautettavaksi alkuperäiseen vientimaahan

42

Tavarat, joita ei oleteta palautettavaksi alkuperäiseen vientimaahan

5

Toimeksiannosta suoritettavaa jalostusta seuraavat toimet (ilman omistuksen siirtoa jalostajalle)

51

Tavarat, jotka palaavat alkuperäiseen vientimaahan

52

Tavarat, jotka eivät palaa alkuperäiseen vientimaahan

60

Liiketoimet, joihin ei liity omistussuhteen muutosta, kuten esim.:    3)

- tavaroiden korjaus

- vuokraus, jos vuokra-aika alle 2 vuotta

- laina, jos laina-aika alle 2 vuotta

- käyttöleasing, jos leasingaika alle 2 vuotta

- muu alle 2 vuotta kestävä väliaikainen käyttö

70

Toimet, jotka liittyvät yhteisiin puolustusohjelmiin tai muihin valtioiden välisiin yhteensovitettuihin tuotanto-ohjelmiin

80

Liiketoimet, joihin sisältyy rakennusmateriaalien ja teknisten laitteiden toimittamista rakentamista tai maa- ja vesirakentamista koskevan yleisen sopimuksen mukaisesti, joissa tavaroista ei edellytetä erillistä laskua, vaan lasku annetaan koko sopimuksesta.

9

Muut liiketoimet, joita ei voi luokitella muihin koodeihin

91

Yli 24 kuukautta kestävä vuokraus, lainaus tai käyttöleasing

99

Muu

Selityksiä:

1)

Rahoitusleasing kattaa toiminnot, joissa leasing-maksuerät lasketaan siten, että ne kattavat tavaroiden koko tai lähes koko arvon. Tavaroiden hallintaan liittyvät edut ja riskit siirtyvät vuokraajalle. Sopimuksen päättyessä vuokraajasta tulee tavaroiden laillinen omistaja.

2)

Jalostus kattaa toimenpiteet (kuten muuntaminen, rakentaminen, kokoonpano, kunnostus ja uudistaminen), joiden tavoitteena on tuottaa uusi tai merkittävästi paranneltu hyödyke. Tuotteen luokitus ei tällöin välttämättä muutu. Omaan lukuun tehtävä jalostus ei kuulu tähän kohtaan vaan se on kirjattava kohtaan 1.

3)

Tavaran korjaaminen merkitsee sen alkuperäisen käyttökunnon palauttamista. Tämä voi tarkoittaa kunnostus- tai parannustöitä.

Lisätietoja saa tullipiirien menettelyvastaavilta.

THT