Hyppää sisältöön

Muutoksia Feoga-vientien ilmoittamiseen 23.11.2019

Julkaisuajankohta 14.11.2019 14.15
Tiedote

Tullin ohjeistuksen mukaisesti viejät ovat tähän saakka antaneet kaikki ns. Feoga-viennin ilmoitukset ilmoituskoodilla M. Feoga-ilmoituksilla tarkoitetaan ennakolta annettuja vientitukiviennin, vientivelvoiteviennin, interventioviennin tai yksityisen varastoinnin vienti-ilmoituksia. M-ilmoituksia ei kuitenkaan enää käytetä 23.11.2019 jälkeen.

Vientituki poistuu lopullisesti 1.1.2020

Mahdollisuus anoa vientitukea tietyille maataloustuotteille poistuu lopullisesti 1.1.2020, eikä komissio ole käytännössä enää muutamaan vuoteen vahvistanut vientitukea millekään tuotteelle. Tämän vuoksi M-ilmoittamisesta voidaan luopua kokonaan. Samalla voidaan yksinkertaistaa Feoga-vientien ilmoittamista ja ilmoitusten käsittelyprosessia.

Tietyille vienneille vaaditaan AGREX-vientitodistus

Tuonti- ja vientitodistusjärjestelmiä säätelevät asetukset ovat komission delegoitu asetus (EU) 2016/1237 ja täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1239. Delegoidussa asetuksessa on muun muassa vahvistettu, missä tapauksissa vientitodistus on esitettävä ja missä tapauksissa todistusta ei edellytetä, eikä myöskään myönnetä.

Täytäntöönpanoasetus taas sisältää säädökset muun muassa vakuuksista sekä todistusten voimassaoloajoista, poikkeamista, hyväksymismerkinnöistä, siirroista, otteista ja kaksoiskappaleista sekä vientivelvollisuuden todistamisesta.

Nimitystä ”vientivelvoitevienti” Tulli käyttää sellaisista vienneistä, joille vaaditaan AGREX-vientitodistus. Viennissä AGREX-vientitodistus vaaditaan

  • tietyille riisialan nimikkeiden alle kuuluville tuotteille
  • sellaisille unionin tavaroille, jotka hyväksytään kiintiöön vain vientitodistuksen perusteella
  • tuotteille, joihin sovelletaan vientitullin kantamista tai peruuttamista.

AGREX-vientitodistus haetaan Ruokaviraston markkinaosastolta, josta saa myös tarkempia tietoja näiden maataloustuotteiden viennistä.

Muutokset Feoga-ilmoituksissa 23.11.2019 alkaen

1. AGREX-vientitodistuksen vaativat viennit eli ns. vientivelvoiteviennit

Ilmoitukset annetaan samalla tavoin kuin muussakin viennissä (ilmoituskoodilla A, D, C tai F), ei enää M-ilmoituksina. Vientitodistukselta poistettava nettomäärä ilmoitetaan tavaraerän liiteasiakirjan X001 numero- tiedoissa, esimerkiksi FI55555 2000 kg (päiväyksenä ilmoitetaan alkuperäisen vientitodistuksen myöntämispäivä tai vientipäivä).

Ilmoittaja voi antaa vientivelvoiteviennin vienti-ilmoituksen joko sanomapohjaisesti, tai Tullin Vienti-ilmoituspalvelussa tunnistautuneena ilmoittajana.

2. Vientivelvoiteviennin ilmoitusten käsittely Sähköisessä palvelukeskuksessa

Ilmoitukset nousevat Tullin sähköisessä vientijärjestelmässä yhä automaattisesti käsittelyyn Taric-tietojen ja/tai tiettyjen erityismaininnan koodien avulla. Vientivelvoiteviennin ilmoituksia käsitellään jatkossa myös virka-ajan ulkopuolella. Tullin sähköinen palvelukeskus huolehtii edelleenkin X001 AGREX -vientitodistusmerkintöjen vahvistamisesta.

Viejän on toimitettava poistumisen osoittamat asiakirjat, eli poistumisvahvistetut luovutuspäätökset (ja mahdolliset konossementit) sähköpostitse suoraan Ruokavirastoon tuovi(at)ruokavirasto.fi. Aiemmin Tulli on lähettänyt asiakirjat Ruokavirastoon.

Alla mainitut M-ilmoitusten vientivelvoitevienteihin liittyvät erityismaininnan koodit tulevat 23.11.2019 alkaen käytettäviksi kaikissa vienti-ilmoituksissa. Erityismaininnan koodien FIXDN ja FIXDO selitysteksteihin tulee pieniä muutoksia.

3. Vientivelvoiteviennin vienti-ilmoituksessa käytettävät erityismaininnan koodit:

FIXDR Asetus N:o (ko. asetuksen numero) (Tavaraeräkohtainen)         

Ilmoita muun kuin alla olevassa luettelossa mainitun asetuksen numero.

FIXDN (EU) 2016/1237 Art. 2 (2) (Tavaraeräkohtainen)

Vienti vaatii vientitodistuksen esittämistä asetuksen 2016/1237 2. artiklan 2. kohdan mukaisesti.

  • Vientivelvoiteviennit (asetuksen 2016/1237 liitteen II osan nettokilorajat ylittävät tuotteet)
  • Maitotuotteiden kiintiössä vietävät tuotteet
  • Tuotteet, joihin sovelletaan vientitullin määrän kantamista tai peruuttamista

FIXAN Taric-koodiin liittyvä ehtokoodi X001 (Tavaraeräkohtainen)

FIXDO (EU) 2016/1237 Art. 3 (1 c) (Tavaraeräkohtainen)

Vientitodistusta ei esitetä asetuksen (EU) 2016/1237 Art. 3 (1 c) mukaisesti.

  • Tuotteet, joiden vietävä määrä ei ylitä asetuksen 2016/1237 liitteen II osan nettokilorajoja.

Viennit viljan interventiovarastosta ja sianlihan yksityisen varastoinnin tukiohjelmasta 23.11.2019 alkaen

Tällä hetkellä voimassa olevia asetuksia (EU) 2016/1238 ja (EU) 1308/2013 (julkisesta interventiosta ja yksityisen varastoinnin tuesta) edelsi komission asetus (EY) 1130/2009 interventiosta peräisin olevien tuotteiden käytön ja/tai määräpaikan tarkastamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä.

Aiemmin voimassa olleiden asetusten mukaisesti Tullin on pitänyt valvoa viljan interventiovarastosta ja sianlihan yksityisen varastoinnin tukiohjelmasta vietäviä tuotteita tekemällä fyysisiä tarkastuksia näille tavaroille. Tullin tehtävänä on myös ollut toimittaa vienteihin liittyvät poistumisvahvistukset Maaseutuvirastolle (nykyisin Ruokavirasto). Tällaiset vienti-ilmoitukset on annettu M-ilmoituksina, jotta ne on saatu nostettua manuaaliseen käsittelyyn Tullin sähköisessä palvelukeskuksessa.

Nykyinen EU:n lainsäädäntö ei enää velvoita interventiotuotteiden ja yksityisen varastoinnin tuotteiden tarkastamista tai seurantaa vientivaiheessa. Siksi tällaisten tavaroiden vientiin tulee 23.11.2019 seuraavat muutokset:

  • Tavaroista annetaan tavallinen vienti-ilmoitus (ilmoitustyypillä A, D, C tai F).
  • Vienti-ilmoituksessa ei enää käytetä Feoga-viennin erityismaininnan koodeja.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet