Hyppää sisältöön

Moldovasta peräisin olevan viinin tariffikiintiön korottaminen

Julkaisuajankohta 12.8.2011 10.30
Tiedote

129/2011, Turun tulli, Oikaisu/Pirjo Nyberg

Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto ovat antaneet asetuksen yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 muuttamisesta.  Asetus N:o 581/2011; julkaistu EUVL L 165/24.6.2011. Asetus on tullut voimaan 1.7.2011.

Moldovan alkuperätuotteille myönnettyjen tullietuuksien soveltamista jatketaan 31.12.2015 asti, ks. THT 108/010/11.
Viinin tariffikiintiötä korotetaan 100 000 hehtolitrasta 150 000 hehtolitraan vuonna 2011, 120 000 hehtolitrasta 180 000 hehtolitraan vuonna 2012 ja 240 000 hehtolitraan vuotta kohden vuodesta 2013 alkaen.

Asetuksen (EY) N:o 55/2008 liitteen I taulukko 1 korvataan liitteenä olevalla taulukolla.

Lisätietoja: Pirjo Nyberg, puh. 040 332 4171

THT