Hyppää sisältöön

Tillämpning av avtalet med Moldavien på Moldaviens hela territorium fr.o.m. 1.1.2016

Utgivningsdatum 28.12.2015 14.13 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.36
Pressmeddelande

121/2015, LL

Territoriell tillämpning av avtalet på Moldaviens hela territorium

Det ömsesidiga associeringsavtalet mellan EU och Moldavien (MD) har inte tillämpats på de regioner i Republiken Moldavien över vilka Moldaviens regering inte utövat den faktiska kontrollen. Tillämpningen av avtalet på Moldaviens hela territorium börjar när Moldavien garanterar att avtalet genomförs och verkställs fullt ut på landets hela territorium.
Associeringsrådet mellan EU och Moldavien utfärdade den 18 december 2015 beslut nr 1/2015 (EUT L 336, 23.12.2015, s. 93–94 ) om tillämpningen av avdelning V (Handel och handelsrelaterade frågor) i associeringsavtalet på Moldaviens hela territorium fr.o.m. den 1 januari 2016. Associeringsrådet ser över situationen på nytt inom 10 månader från antagandet av beslutet och därefter en gång om året.

Det ömsesidiga associeringsavtalet mellan EU och Moldavien (MD) har sedan den 1 september 2014 tillämpats provisoriskt bl.a. vad varuhandeln beträffar (meddelandet i EUT L 259, 30.8.2014, TMD 91/2014, 3.9.2014). Avtalet finns publicerat i EUT L 260, 30.8.2014. Bestämmelserna om varuhandeln parterna emellan finns i avdelning V i avtalet. Ursprungsreglerna finns i protokoll II till avtalet och i bilagorna I–IV till protokollet. Som ursprungsintyg används varucertifikat EUR.1 som utfärdats av tullmyndigheten eller ursprungsdeklarationer som upprättats av godkända exportörer.

Ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Moldavien beviljas inte längre

Tillämpningen av EU:s ensidiga tullförmåner för produkter med ursprung i Moldavien (Rådets förordning (EG) nr 55/2008 jämte ändringar) upphör i slutet av 2015. 

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD