Hyppää sisältöön

Moldovan sopimuksen soveltaminen Moldovan kaikilla alueilla 1.1.2016 lähtien

Julkaisuajankohta 28.12.2015 14.13
Tiedote

121/2015, LL

Sopimuksen alueellinen soveltaminen koko Moldovan alueella

EU:n ja Moldovan (MD) välistä vastavuoroista assosiaatiosopimusta ei ole sovellettu niillä Moldovan tasavallan alueilla, jotka eivät ole kuuluneet Moldovan tasavallan hallituksen tosiasialliseen hallintaan. Soveltaminen Moldovan koko alueella aloitetaan sitten, kun Moldovan tasavalta takaa tämän sopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan koko alueellaan.  

EU:n ja Moldovan assosiaationeuvosto on tehnyt 18.12.2015 päätöksen N:o 1/2015 (EUVL L 336, 23.12.2015, s. 93 - 94) assosiaatiosopimuksen V osaston eli kaupan osan soveltamisesta koko Moldovan alueella 1.1.2016 lähtien. Assosiaationeuvosto tarkastelee tilannetta uudelleen 10 kuukauden kuluessa mainitun päätöksen hyväksymisestä ja sen jälkeen kerran vuodessa.

EU:n ja Moldovan (MD) välistä vastavuoroista assosiaatiosopimusta on sovellettu 1.9.2014 lähtien mm. tavarakaupan osalta (Ilmoitus EUVL L 259, 30.8.2014, THT 91/2014, 3.9.2014). Sopimus on julkaistu EUVL:ssä  L 260, 30.8.2014. Osapuolten välistä tavarakauppaa koskevat säännökset ovat sopimuksen V osastossa. Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa II ja pöytäkirjan liitteissä I-IV. Alkuperäselvityksenä käytetään tulliviranomaisen vahvistamaa EUR.1 –tavaratodistusta tai valtuutetun viejän itse laatimaa alkuperäilmoitusta.

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovan alkuperätuotteille päättyy 

Moldovan alkuperätuotteille EU:ssa myönnettävien yksipuolisten tullietuuksien (Neuvoston asetus (EY) N:o 55/2008 muutoksineen) soveltaminen päättyy vuoden 2015 loppuessa. 

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT