Hyppää sisältöön

Moldova, yksipuoliset tullietuudet, viinin tuonti

Julkaisuajankohta 30.12.2013 13.23
Tiedote

178/2013, LL

Moldovan alkuperätuotteisiin sovelletaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 55/2008 (EUVL  L 20, 24.1.2008 muutoksineen) nojalla erityisiä yksipuolisia tullietuuksia Euroopan unionissa. Tässä järjestelmässä kaikilla Moldovasta peräisin olevilla tuotteilla on tulliton  pääsy unionin markkinoille lukuun ottamatta tiettyjä maataloustuotteita. Muun muassa viinin tuonti on ollut tullitonta vain kiintiöiden rajoissa (asetus 581/2011, EUVL L 165, 24.6.2011, liite s. 7).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1384/2013 (EUVL L 354, 28.12.2013) Moldovaa koskevat viinikiintiöt CN-nimikkeeseen 2204 21 ja 2204 29 kuuluvalle tuoreista rypäleistä valmistetulle viinille, muu kuin kuohuviini, on poistettu 1.1.2014 lähtien. Näin ollen Moldovasta peräisin olevan viinin tuonti unioniin on tullitonta rajoittamattomasti 1.1.2014 lähtien. Tällä ennakoidaan EU:n ja Moldovan välille tulossa olevan assosiaatiosopimuksen mukaista viinikaupan vapauttamista.

Asetus 1384/2013 tulee voimaan 29.12.2013 ja sitä sovelletaan 1.1.2014 lähtien.

Moldovan alkuperätuotteille myönnettäviä yksipuolisia tullietuuksia koskeva asetus 55/2008 on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Voimassaolon jatkamisesta vuoden 2015 loppuun asti on säädetty edellä mainitussa asetuksessa 581/2011.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT