Hyppää sisältöön

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa vuonna 2017 (1-8)

29.11.2017 9.00Tulli, Tilastointi

Metsäteollisuuden vienti neljän prosentin kasvussa

Paperimassan vienti Kiinaan vetää yhä

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastojen mukaan tammi-elokuussa 2017 neljä prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vienti oli arvoltaan 7,9 miljardia euroa. Vuonna 2016 metsäteollisuustuotteita vietiin vajaan 11,4 miljardin euron arvosta, vienti väheni tuolloin kaksi prosenttia. Tuonti nousi tammi-elokuussa 2017 kaksi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli miljardi euroa. Viime vuonna metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski kolme prosenttia 1,5 miljardiin euroon. Metsäsektorin tuotteita vietiin viime vuonna lähes kymmenellä miljardilla eurolla enemmän kuin mitä niitä tuotiin.

Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennistä oli vielä viime vuosikymmenen alkupuolella neljänneksen tuntumassa. Vähitellen osuus kuitenkin laski muun viennin nopeamman kasvun vuoksi ja oli alimmillaan vuonna 2008 vain 17 prosenttia. 2010-luvulla toimialan osuus on pysytellyt noin viidenneksen tuntumassa. Vuoden 2014 lopulla alkaneen öljyjalosteiden viennin arvon laskun vuoksi metsäsektorin osuus Suomen kokonaisviennistä nousi 21,5 prosenttiin vuonna 2015. Osuus jatkoi kasvuaan myös vuonna 2016 ja nousi 21,9 prosenttiin. Vuoden 2017 tammi-syyskuussa metsäteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennistä laski jälleen hieman, 20,1 prosenttiin. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden viennin osuus nousi samaan aikaan lähes kaksi prosenttiyksikköä 31,8 prosenttiin. Metsäsektorin viennin arvo ei ole saavuttanut vuoden 2008 talouskriisiä edeltänyttä tasoa, suurimmillaan metsäteollisuuden viennin arvo oli vuonna 2007 yli 12,5 miljardia euroa. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin osuus kokonaistuonnista oli viime vuonna 2,7 prosenttia ja kuluvan vuoden tammi-elokuussa 2,5 prosenttia. 


Tiedustelut:

Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005-2017(1-8)
  • Kuvio 1. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa v. 2005-2017(1-8)

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus