Merentakaisten maiden ja alueiden kaupassa vaaditaan REX-alkuperävakuutus 1.1.2020 alkaen

30.12.2019 9.55
Tiedote

Vuoden 2020 alusta alkaen tullietuuskohtelun saaminen viennissä ja tuonnissa EU:n ja merentakaisten maiden ja alueiden (MMA, engl. OCT) välillä edellyttää sitä, että viejät ovat rekisteröityneitä (REX) ja voivat laatia alkuperävakuutuksia. Aiemmin tullietuuskohteluun oikeuttaneita EUR.1-tavaratodistuksia ja alkuperäilmoituksia ei voida vuoden 2019 jälkeen enää vahvistaa.

REX-alkuperävakuutus vaaditaan MMA-maista ja -alueilta unioniin tuotaville tavaroille, jos vientilähetyksen sisältämien alkuperätuotteiden arvo ylittää 10 000 euroa. Jos merentakaisten alueiden viejä ei ole rekisteröitynyt ja alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä on yli 10 000 euroa, tullietuuskohtelua ei voida unionissa myöntää lainkaan.

Samoin eräät merentakaiset maat ja alueet antavat tullietuuksia EU:n alkuperätuotteille. Myös EU:n viejän pitää vuoden 2020 alusta lähtien olla rekisteröitynyt voidakseen laatia alkuperävakuutuksia yli 10 000 euron arvoisille alkuperätuotteilleen viennissä MMA-maihin ja -alueille.

Alkuperävakuutus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jolloin viejä on sen laatinut.

Alkuperävakuutus voidaan poikkeuksellisesti laatia viennin jälkeen edellyttäen, että se esitetään tuojaosapuolessa viimeistään kaksi vuotta viennin jälkeen. Alkuperävakuutus voidaan laatia jälkikäteen myös, jos lähetys ositetaan.

Alkuperävakuutuksen malli

Voimassa oleva MMA-assosiaatiopäätös alkuperäsääntöineen on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 344, 19.12.2013. Alkuperäsäännöt ovat päätöksen liitteessä VI. Rekisteröidyn viejän (REX) järjestelmän käyttöönottoa on kuitenkin myöhemmin päätetty lykätä vuoden 2020 alkuun saakka (EUVL L 324, 30.11.2016).

Alkuperävakuutuksen tekstimalli täyttöohjeineen on alkuperäsääntöjen lisäyksessä XII.

Alkuperävakuutuksen voi laatia mihin tahansa kaupalliseen asiakirjaan. Vakuutuksessa on ilmoitettava viejän ja vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä tavaroiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä.

Englanninkielinen alkuperävakuutus

The exporter (Number of Registered Exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10 000 ( 2 )) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 3 ) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … ( 4 )

(1) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen  liitteen 48 artiklan mukaisesti, tämä sekä alkuperäisen vakuutuksen antamispäivä on ilmoitettava.

(2) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen, vakuutuksen laativan tavaroiden uuden haltijan on ilmoitettava nimensä ja koko osoitteensa sekä merkittävä ilmaisu (englanninkielinen toisinto) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the OCT]”.

(3) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy kokonaan tai osittain tämän liitteen 62 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan tai Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava ne tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon vakuutus laaditaan.

(4) Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ’P’. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet: merkitään kirjain ’W’ ja sen jälkeen harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän mukainen vientituotteen nelinumeroinen nimike (esim. ’W’ 9618); soveltuvin osin merkintä on korvattava jollakin seuraavista maininnoista: ”EU cumulation”, ”OCT cumulation”, ”cumulation with EPA country”, ”extended cumulation with country x” tai ”Cumul UE”, ”cumul PTOM”, ”cumul avec pays APE”, ”cumul étendu avec le pays x”.

Lisätietoja: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet