Merentakaisten maiden ja alueiden kaupan alkuperäsäännöt on päivitetty 1.1.2020 alkaen

7.1.2020 15.47
Tiedote

Merentakaisten maiden ja alueiden (MMA, engl. OCT) kanssa käytävässä kaupassa sovellettavat alkuperäsäännöt on päivitetty korvaamalla ne kokonaan MMA-päätöksen 2013/755/EU uudella liitteellä VI. Muutosta koskeva päätös sekä mainitut alkuperäsäännöt kattava liite VI on julkaistu EUVL L 337, 30.12.2019. Päätöstä sovelletaan 1.1.2020 lähtien.

Merentakaisten maiden ja alueiden kanssa käytävässä kaupassa vuoden 2020 alusta lähtien sovellettavat rekisteröityä viejää koskevat säännökset on yhdenmukaistettu koodeksin täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/2447 vahvistettujen REX-järjestelmää koskevien säännösten kanssa.

EU:n viejien, jotka ovat jo rekisteröityneet (yrityksellä on Suomessa annettu FIREX-alkuinen rekisteröidyn viejän numero), ei tarvitse rekisteröityä uudelleen laatiakseen alkuperävakuutuksia EU:n etuuskohtelutuotteiden viennissä merentakaisiin maihin ja alueille. Jos alkuperätuotteiden arvo lähetyksessä ei ylitä 10 000 euroa, viejän ei tarvitse olla rekisteröitynyt.

Alkuperävakuutus ja sen täsmennetty täyttöohje

Alkuperävakuutus ja sen täsmennetty täyttöohje ovat mainitun liitteen VI lisäyksessä IV.

Alkuperävakuutus laaditaan mihin tahansa kaupalliseen asiakirjaan, jossa ilmoitetaan viejän ja vastaanottajan nimi ja täydellinen osoite sekä tavaroiden kuvaus ja alkuperävakuutuksen antamispäivä.

Alkuperävakuutuksen englanninkielinen malli

The exporter (number of registered exporter – unless the value of the consigned originating products does not exceed EUR 10,000 (1)) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2) according to rules of origin of the Decision on the association of the overseas countries and territories and that the origin criterion met is … … (3)

(1) Kun alkuperävakuutus korvaa muun vakuutuksen, tällaisen vakuutuksen laativan myöhemmän tavaroiden haltijan on ilmoitettava nimensä ja koko osoitteensa sekä merkittävä ilmaisu (englanninkielinen toisinto) ”acting on the basis of the statement on origin made out by [name and full address of the exporter in the OCT], registered under the following number [Number of Registered Exporter of the exporter in the OCT]”.

(2) Tuotteiden alkuperä on merkittävä. Kun alkuperävakuutus liittyy kokonaan tai osittain tämän liitteen 46 artiklassa tarkoitettuihin Ceutan ja Melillan alkuperätuotteisiin, viejän on selvästi osoitettava kyseiset tuotteet tunnuksella ”CM” asiakirjassa, johon vakuutus laaditaan.

(3) Kokonaan tuotetut tuotteet: merkitään kirjain ”P”. Riittävästi valmistetut tai käsitellyt tuotteet: merkitään kirjan ’W’ ja sen jälkeen harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän, jäljempänä ’harmonoitu järjestelmä’, mukainen vientituotteen nelinumeroinen nimike (esim. ’W’ 9618); soveltuvin osin edellä viitattu merkintä on korvattava jollakin seuraavista maininnoista:

a) silloin kun on kyse liitteen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesta kumulaatiosta tai tämän liitteen 7 artiklan mukaisesta kahdenvälisestä kumulaatiosta: merkitään ”EU cumulation”; merkitään ”OCT cumulation”;

b) silloin kun on kyse tämän liitteen 8 artiklan mukaisesta kumulaatiosta talouskumppanuussopimusmaan kanssa: merkitään ”cumulation with EPA country [name of the country]”;

c) silloin kun on kyse tämän liitteen 9 artiklan mukaisesta kumulaatiosta GSP-edunsaajamaan kanssa: merkitään ”cumulation with GSP country [name of the country]”;

d) silloin kun on kyse tämän liitteen 10 artiklan mukaisesta kumulaatiosta sellaisen maan kanssa, jonka kanssa unioni on tehnyt vapaakauppasopimuksen: merkitään ”extended cumulation with country [name of the country]”.

Lisätietoja:
Luettelo MMA-maista ja alueista komission nettisivuilla
Merentakaisten maiden ja alueiden kaupassa vaaditaan REX-alkuperävakuutus 1.1.2020 alkaen
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet