Hyppää sisältöön

Meksiko; helpotetuille alkuperäsäännöille jatkoaika

Julkaisuajankohta 22.10.2010 14.15
Tiedote

168/2010, RAS/LL

Eräille kemian alan tuotteille sovellettavien helpotettujen alkuperäsääntöjen soveltamisaikaa on jatkettu. Jatkaminen on toteutettu EU–Meksiko-sekakomitean päätöksellä N:o 1/2010 (2010/626/EU, EUVL L 277, 21.10.2010).

Meksikon kaupassa sovelletaan eräille tuotteille väliaikaisesti varsinaisia alkuperäsääntöjä lievempiä tuotekohtaisia alkuperäsääntöjä (Meksikon sopimuksen liitteen III  lisäys II a).

Mainitulla sekakomitean (= yhteiskomitea) päätöksellä on edelleen jatkettu taannehtivasti näiden väliaikaisten alkuperäsääntöjen soveltamista eräille kemiallisille tuotteille nimikkeissä ex 2914 ja ex 2915 (lisäyksen II a huomautukset 2 ja 3, yleiskirjeen liite I).

Tuotteet

Taannehtivasti  jatkettu uusi soveltamisaika

Huomautusten 2 ja 3 tuotteet eli eräät ex 2914 ja ex 2915 tuotteet

1.7.2009–30.6.2014

Sekakomitean päätös tulee voimaan päivänä, jona sopimuspuolet ilmoittavat toisilleen lainsäädännöllisten menettelyjensä saattamisesta päätökseen.

Päätöksen välitön taannehtiva vaikutus on se, että tuojat voivat esittää omille tulliviranomaisilleen edellä mainituille tuotteille jälkikäteen vahvistettavia  EUR.1 –tavaratodistuksia (”issued retrospectively”), jos:

tuotteet on tuotu Meksikosta 1.7.2009 tai sen jälkeen, ja
tuojat eivät ole hakeneet mainituille tuotteille etuuskohtelua sen vuoksi, että tuotteet eivät vientihetkellä täyttäneet  Meksikon sopimuksen varsinaisten alkuperäsääntöjen tiukempia edellytyksiä (Päätöksen N:o 2/2000 liitteen III lisäyksen II varsinaiset säännöt).

Lisätietoja asiasta antavat tullipiirien  alkuperäasiantuntijat.

Liite: EYVL L 245, 29.9.2000, lisäys II a, huomautus 2 ja 3, s. 1058

THT