Hyppää sisältöön

Maatalous- ja teollisuustuotteiden autonomiset tullisuspensiot 1.1.2014 alkaen

Julkaisuajankohta 7.1.2014 10.52
Tiedote

4/2014, MNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta. Asetus (EU) N:o 1387/2013 on annettu 17 päivänä joulukuuta 2013 ja julkaistu EUVL L 354/28.12.2013. Kyseisellä asetuksella on samalla kumottu edellinen autonomisia tullisuspensioita koskenut asetus (EU) N:o 1344/2011 siihen tehtyine muutoksineen.

Asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä I luetellaan ne maatalous- ja teollisuustuotteet, joiden yhteisen tullitariffin autonomiset tullit suspendoidaan. Komissio voi milloin tahansa tarkastella uudelleen liitteessä I lueteltujen tuotteiden suspensioita joko omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä. Komissio suorittaa joka tapauksessa kunkin suspension uudelleentarkastelun liitteessä I vahvistetun vuoden aikana.

Luovutettaessa vapaaseen liikkeeseen tavaroita, jotka on luokiteltu asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä II lueteltuihin CN- tai Taric-koodeihin, on vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koskevan ilmoituksen asianmukaiseen kohtaan merkittävä kyseisessä liitteessä säädetty lisäpaljousyksikkö.

Asetus (EU) N:o 1387/2013 on tullut voimaan 28.12.2013 ja sitä sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

Asetus liitteineen löytyy kokonaisuudessaan täältä.

THT