Maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon tehtäväksi

Verohallinto 11.8.2017 13.38
Tiedote

Tasavallan presidentti vahvisti 11.8.2017 lain maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämisestä Verohallinnon tehtäväksi.

Tullin tehtäväksi säädetty tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon tehtäväksi siltä osin kuin kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. ​Tulli valvoo kuitenkin tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaa rikostutkinnasta.

Tullille jää maahantuontien arvonlisäverotus muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Tulli vastaa myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tekemien tuontien verotuksesta, jotka eivät liity tuojan liiketoimintaan, sekä tullisäännösten vastaisen tuonnin verotuksesta. Verohallinnon vastuulle siirrettävässä maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovelletaan yleisiä arvonlisäverolain, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja veronkantolain verotusmenettelyä ja veronkantoa koskevia säännöksiä.

Tuojat ilmoittavat tuonnista suoritettavan veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot. Tuonnista suoritettava vero kohdennetaan samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jää veroa maksettavaksi. Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin lisätään säännökset Tullin Verohallinnolle annettavista tiedoista ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin Verohallinnon Tullille annettavista tiedoista.

Koko tiedote on luettavissa Valtioneuvoston kanslian sivulla.

Asiakastiedotteet