Hyppää sisältöön

Importören kan be att få förtullningsbeslut från sitt ombud

Utgivningsdatum 21.5.2018 11.56
Pressmeddelande

Tullen skickar inte förtullningslistor till tulldeklaranterna, men ombudet kan till sin huvudman skicka förtullningsbeslut ur vilka uppgifterna om tullvärde framgår.

Skatteförvaltningen ansvarar för att ge anvisningar om mervärdesbeskattningen vid import. Mervärdesskatteskyldiga deklaranters uppgifter om tullvärde kan kontrolleras i tjänsten MinSkatt.

Tullen skickar uppgiften om tullvärde till Skatteförvaltningen för sådana förtullningar där behörigheten ligger hos Skatteförvaltningen. Mervärdesskatteskyldiga deklaranter kan i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt se uppgiften om tullvärdet på de varor som de förtullat. Läs mer: Skatteförvaltningens meddelande 3.5.2018.

Deklaranterna ska dock själva räkna ut importmomsgrunden och momsbeloppet samt deklarera dessa till Skatteförvaltningen.

Mera information: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande