Hyppää sisältöön

Loppuvuosi painoi vuoden 2008 viennin edellisen vuoden tasolle

Julkaisuajankohta 9.2.2009 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 10.35
Tiedote

Suomen viennin arvo jäi vuonna 2008 vajaaseen 66 miljardiin euroon eli lähes tarkalleen samalle tasolle kuin edellisvuonna. Vielä tammi-lokakuun aikana vienti oli muutaman prosentin kasvussa, mutta viidenneksen pudotus marraskuun viennissä ja 15 prosentin lasku joulukuussa jättivät vientimme yhteissumman vuoden 2007 tasolle. Vuoden 2008 tuonti kasvoi neljä prosenttia, vaikka joulukuun aikana tuonninkin arvo laski 15 prosenttia. Kauppataseen ylijäämä jäi vuonna 2008 hieman yli 3,7 miljardiin euroon. Ylijäämä on ollut tätä pienempi viimeksi vuonna 1992. Vuonna 2007 ylijäämää kertyi lähes 6,1 miljardia euroa.

Metallien perusteollisuuden kaupan supistuminen painoi sekä vientiä että tuontia alaspäin. Öljytuotteiden vienti ja tuonti kasvoivat selvästi, koska hinnat nousivat alkuvuonna. Koneiden ja laitteiden sekä kulkuneuvojen kauppa lisääntyi jonkin verran. Sähkötekniikan vienti pysyi vuoden 2007 tasolla, kun taas alan tuonti supistui hieman.

EU:n osuus sekä viennistä että tuonnista jäi hieman pienemmäksi kuin vuonna 2007. EU:n osuus Suomen kokonaisviennistä oli viime vuonna 55,9 prosenttia ja osuus koko tuonnista 54,5 prosenttia. Osuuksien supistuminen johtui EU:n ulkopuolisten maiden, pääasiassa Venäjän, kanssa käydyn kaupan kasvusta. Venäjä nousi viime vuonna Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi sekä viennissä että tuonnissa. Saksa säilytti asemansa toiseksi tärkeimpänä kauppakumppanina. Sekä Kiinan että Yhdysvaltojen kanssa käyty kauppa jäi edellisvuotista vähäisemmäksi.

Transitoliikenne maanteillä väheni loppuvuodesta

Vuonna 2008 kauttakulkuliikenteessä Venäjälle kuljetettu tavaramäärä kasvoi kolmella prosentilla verrattuna edelliseen vuoteen. Vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana kuljetettu tavaramäärä jäi kuitenkin 14 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin.

Merkittävin syy transitotavaran tonnimäärän vähenemiseen oli henkilöautojen transitokuljetusten jo syksyllä alkanut supistuminen. Loka-joulukuussa 2008 Suomen läpi kulki noin 60 000 henkilöautoa vähemmän kuin samaan aikana edellisvuonna.

Viennistä Venäjälle arviolta 30 prosenttia jälleenvientiä vuonna 2007

Venäjälle vuonna 2007 suuntautuneesta yli 6,7 miljardin euron viennistä noin 30 prosenttia oli tavaroita, jotka on valmistettu muualla kuin Suomessa. Jälleenviennin osuus pysyi edellisvuotisella tasolla. Autojen jälleenviennin arvo oli yli 830 miljoonaa euroa. Viihde-elektroniikkaa vietiin 370 miljoonan euron ja kotitalouskoneita suunnilleen 150 miljoonan euron arvosta. Jälleenviedyt tavarat olivat peräisin lähinnä EU-alueelta ja Kaakkois-Aasiasta.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja antavat Tullihallituksessa:
tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851 tai 040 332 1851
tulliylitarkastaja Matti Heiniemi, puh. 020 492 1845
tulliylitarkastaja Kari Tähtivaara, puh. 020 492 1844
tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari (transitotilastot), puh. 020 492 1855


 

Tilastotiedote