Hyppää sisältöön

Klassificering av kosttillskott i gelatinkapslar

30.9.2011 12.26 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 16.30
Pressmeddelande

163/2011, RSA/MKi

EU-domstolens dom gällande gelatinkapslar (Förenade målen C-410/08–C-412/08, 2010/C 51/14, EUT C 51, 27.2.2010, s. 9, 10 ) publicerades den 27 februari 2010 i Europeiska unionens officiella tidning nr C 51. Domslutet trädde i kraft på publiceringsdagen.

Enligt kommissionens tolkningsanvisningar gällande domen har domen utvidgats till att omfatta alla kosttillskott i gelatinkapslar. Till exempel ska fiskoljor i gelatinkapslar, som tidigare klassificerats enligt kapitel 15, klassificeras enligt varukod 2106.

Importörer av gelatinkapslar uppmanas beakta denna tolkningsändring.

Mera information: Mirja Kivimäki, tfn 040 332 2113, [email protected]

                                                

TMD