Hyppää sisältöön

Laki valmisteverotuslain sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

6.7.2016 15.34
Tiedote

54/2016, MM/NK

Valmisteverosta annettua lakia (182/2010) muutetaan 1.7.2016 alkaen (479/2016). Lakiin lisätään säännökset tukea saavan yrityksen velvollisuudesta ilmoittaa tukiviranomaiselle tietyt yritystä koskevat tiedot valtion julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi. Ilmoitusvelvollisuus koskisi käytännössä kaikkia energiaverotukia saavia yrityksiä.

Kun yritykselle maksetaan tukea veronpalautuksena, yritys ilmoittaa vaadittavat tiedot veronpalautushakemuksella. Muiden tukien osalta yrityksen tulee rekisteröityä Valmisteverotuksen valtiontukien julkaisu- ja seurantajärjestelmään ja ilmoittaa tiedot tukiviranomaiselle. Rekisterin käyttöönotosta tullaan tiedottamaan myöhemmin.

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia (1260/1996) muutetaan 1.7.2016 alkaen (480/2016). Valtiota koskevan julkaisuvelvoitteen toteuttamiseksi sähköverkonhaltijaa ja sähköntuottajaa koskisi eräiltä osain tietojenantovelvollisuus sähköveronluokan II mukaisista sähkön luovutuksista.

Liitteet
Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 480/2016
Laki valmisteverotuslain muuttamisesta 479/2016

THT