Hyppää sisältöön

Lahja ei ole aina tulliton ja veroton - Häälahjakin voi olla maksullinen saajallensa

16.6.2016 9.00
Tiedote

Tämän tiedotteen teksti on osittain vanhentunut. Lue lahjan tullausohjeet.

Iloinen lahjalähetyksen odottaminen saattaa muuttua harmitukseksi, jos lahja on lähetetty EU:n tulli- tai veroalueen ulkopuolelta ja sen arvo ylittää 45 euroa. Tällöin lahjalähetyksen vastaanottajan on oma-aloitteisesti tulliselvitettävä lahjansa ja maksettava siitä maahantuonnin arvonlisävero, tulli tai molemmat. Jos lahja sisältää valmisteverotettavia tuotteita, kuten alkoholia, kannetaan lisäksi valmisteveroa.

Usealle lahjan lähettäjälle ja vastaanottajalle on epäselvää, mikä on lahjalähetys. Lahja on yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämä lähetys, jonka vastaanottaja saa ilman rahallista tai esimerkiksi työllä tehtyä maksua. Lahjalähetykset ovat satunnaisia ja niiden sisältö tulee olla tarkoitettu vastaanottajan henkilökohtaiseen tai hänen perheensä käyttöön ilman minkäänlaista kaupallista tarkoitusta. Lahjalähetyksen ulkonäöllä ei ole merkitystä, eikä sen ulkoisesti tarvitse olla tunnistettavissa lahjaksi.

Tavarat, jotka on tilattu ja maksettu verkkokaupassa toiselle henkilölle lähetettäväksi tai yrityksen lähettämät lahjat, eivät ole tässä tarkoitettuja lahjoja. Pakettikortin gift- eli lahjamerkinnällä ei ole vaikutusta siihen, onko lahja verollinen vai ei.

Lahjat ovat usein verottomia ja tullittomia

EU:n tulli- ja veroalueelta voi yleensä vastaanottaa lahjalähetyksiä tullitta ja veroitta, eikä lahjan saajan tarvitse tehdä tulliselvitystä tai asioida Tullissa. Jos lahjalähetys on lähetetty EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta ja lahjan arvo ylittää 45 euroa, lahjasta on maksettava tulli ja maahantuonnin arvonlisävero. Jos yli 45 euron arvoinen lahja on lähetetty EU:n tullialueelta mutta veroalueen ulkopuolelta, esimerkiksi Kanariansaarilta lahja tulee tulliselvittää ja siitä on maksettava arvonlisävero. Pienin kannettava arvonlisävero on viisi euroa ja tulli kymmenen euroa, poikkeuksia, kuten esimerkiksi alkoholi- ja tupakkatuotteita lukuun ottamatta.

Kun lahja pitää tulliselvittää

Lahjan saajan tulee oma-aloitteisesti tehdä tulliselvitys lahjastaan, kun hän on saanut postitse tai sähköisesti saapumisilmoituksen tulliselvitettävästä lähetyksestä. Sähköisen tulliselvityksen antamista nopeuttaa, jos lahjalähetyksen vastaanottaja on saanut lahjan arvoa koskevan kuitin, laskun tai kirjallisen selvityksen lahjan lähettäjältä. Mikäli tulliselvitystä ei ole tehty määräaikaan mennessä, lahjalähetystä ei voi toimittaa saajalle ja se palautuu takaisin lähettäjälle.

Valmisteverottavia tuotteita, kuten alkoholia ja tupakkaa sisältäviä lähetyksiä, ei voi tullata sähköisessä nettituontipalvelussa. Ne tulee tullata nimetyissä tullitoimipaikoissa. Lisäksi valmisteverotettaviin tuotteisiin liittyy rajoituksia, joihin on hyvä tutustua etukäteen.

Häälahjoille erityiskohtelua

Normaalisti lahjojen tullittomuuteen ja verottomuuteen, kuten myös häälahjoihin, sovelletaan 45 euron arvorajaa. Joissakin tapauksissa häälahja voi olla saajalleen tulliton ja arvonlisäveroton 1000 euron arvorajaan saakka. Tällöinkin vain jos EU:n tullialueen ulkopuolella pysyvästi asuva henkilö lähettää häälahjan Suomeen muuttavalle henkilölle, joka on asunut yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta EU:n tullialueen ulkopuolella ennen Suomeen muuttoaan. Lisäksi häälahjan vastaanottajan on esitettävä avioliittotodistus Tullille.

Häälahjan tullittomuuden ja verottomuuden edellytykset tarkistetaan aina tulliselvityksen yhteydessä, jolloin häälahjan vastaanottajan täytyy esittää lahjasta kuitti, lasku tai muu selvitys lahjan arvosta. Häälahjan tullittomuutta ja verottomuutta ei sovelleta alkoholiin, tupakkaan tai tupakkatuotteisiin. Häälahjojen tullittomuuteen ja maahantuontiverottomuuteen sisältyy eräitä muitakin ehtoja, jotka on hyvä selvittää Tullin kanssa etukäteen. Esimerkiksi häälahjaa ei voi lainata, pantata, vuokrata eikä luovuttaa vastikkeellisesti tai vastikkeettomasti 12 kuukauteen maksamatta siitä tullia ja arvonlisäveroa.

Jos lahjalähetys on lähetetty EU:n veroalueen ulkopuolelta, kuten esimerkiksi Espanjaan kuuluvilta Kanariansaarilta, verottomuuden edellytykset tarkistetaan tulliselvityksen yhteydessä.

Muista rajoitukset ja kiellot myös lahjoissa

Lahjoissa noudatetaan samoja rajoituksia ja kieltoja kuin muissa lähetyksissä. Esimerkiksi lahjalähetyksiin, jotka sisältävät alkoholia, tupakkaa, elintarvikkeita tai uhanalaisista lajeista valmistettuja tavaroita liittyy rajoituksia ja kieltoja, jotka on hyvä käydä läpi lahjanlähettäjän kanssa ennen lahjan lähettämistä. Nuuskan vastaanottaminen Suomen ulkopuolelta kaikissa tapauksissa on laitonta.

Lisätietoja:

Tulli - Lahjalähetykset ulkomailta

Ulkomailta vastaanotetun lahjan tulli- ja verokohtelu -asiakasohje

Tullineuvonta, henkilöasiakkaat p. 0295 5201, ma - pe 8-16 tai sähköisesti

Lehdistötiedotteet