Hyppää sisältöön

Lähes puolet Tullin valvomista kosmetiikkatuotteista määräysten vastaisia — joka neljäs hylätään kokonaan

18.10.2017 8.00
Tiedote

Lähes puolet maahantuoduista Tullin valvomista kosmetiikkatuotteista ei täytä kaikilta osin kosmetiikkalainsäädännön vaatimuksia.  Lokakuun puoliväliin mennessä vuonna 2017 Tullilaboratorion tutkimista 145 kosmetiikkanäytteestä peräti 35 oli määräysten vastaisia eli hylättäviä. Lievempiä virheitä todettiin 30 tuotteessa eli noin 21 prosentissa tutkituista tuotteista.

Kosmetiikan määräystenvastaisuudet liittyvät yleensä valmistuksessa käytettyihin ainesosiin ja niiden pakkausmerkintöihin. Kosmetiikkavalmisteissa ei usein ole ilmoitettu ainesosatietoja EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla, niin kutsutuilla INCI-nimillä. Lisäksi ainesosaluettelo voi puuttua kokonaan, yksittäisten aineiden nimissä on virheitä tai ilmoitetut ainesosat eivät vastaa tuotteen todellista koostumusta. Tuote saattaa myös sisältää joko kyseisessä tuotteessa tai kosmetiikkatuotteissa yleisesti kiellettyjä aineita, esimerkiksi väri- tai säilöntäaineita, tai tuotteen pakkauksesta puuttuu jonkin yksittäisen aineen käyttöön liittyvä lisämerkintä, kuten varoitus.

Kosmetiikkatuotteiden pakkauksissa on lainsäädännön mukaan oltava myös tiettyjä muita tietoja, kuten tuotteen käyttötarkoitus, käyttöohjeet, vastuullisen toimijan tiedot ja säilyvyysaikamerkinnät. Toisin kuin ainesosat, muut pakkausmerkinnät on ilmoitettava suomeksi ja ruotsiksi.

Jos pakkausmerkinnöissä on virheitä tai puutteita, mutta tuote täyttää muuten koostumukseltaan määräykset, voi maahantuoja tai Suomessa tuotetta markkinoiva yritys korjata merkinnät lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Ainesosatietojen korjaaminen edellyttää täsmällisten koostumustietojen saamista tuotteen valmistajalta, mikä on joissakin tapauksissa ollut ongelmallista.

Tullin tänä vuonna valvomista kosmetiikkatuotteista noin puolet oli tuotu maahan EU:n ulkopuolelta, ja puolet näytteistä otettiin sisäkaupan tuonnista toimijoiden varastoilta. Tutkittujen tuotteiden yleisimmät alkuperämaat olivat Yhdysvallat, Kiina ja Iso-Britannia.  

Lehdistötiedotteet