Laboratoriotutkimusten maksullisuus

17.2.2017 9.07
Tiedote

Tullilaboratorion tutkimuksista laskutetaan Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1364/2016 mukaisesti. Tämä asetus tuli voimaan 1.1.2017 ja on voimassa vuoden 2018 loppuun.

Tullin aloitteesta tehtävät laboratoriotutkimukset koskien elintarvikelain 23/2006 ja kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 mukaista valvontaa ovat maksullisia seuraavasti:

Elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat

  • 440 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 1–3
  • 532 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 4 tai enemmän
  • 250 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvat tavarat

  • 360 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 1–3
  • 440 euroa/tavaraerä, kun näytteitä on 4 tai enemmän
  • 200 euroa/tavaraerä, kun koko tuontierän arvo on enintään 1 500 euroa

Elintarvikekontaktimateriaalitutkimukset

Tullilaboratorio tutkii Tullin valvontavastuulla olevia elintarvikekontaktimateriaaleja, eli elintarvikkeiden kanssa suoraan kosketukseen joutuvia materiaaleja, elintarvikelain perusteella tuonnissa kolmansista maista sekä EU:n sisäkaupan tuonnissa. Tullilaboratoriossa tutkitaan mm. muovisia, keraamisia, lasisia ja metallisia astioita, taloustarvikkeita ja ruokailuvälineitä, pakkausmateriaaleja, pienkodinkoneita ja silikonituotteita.

Lastenhoitotarvikkeista elintarvikekontaktimateriaaleja ovat ensisijaisesti ne tuotteet, joiden on tarkoitus helpottaa lasten ruokailua. Tällaisten tuotteiden, kuten tuttipullojen, nokkamukien, pikkulasten lautasten ja ensilusikoiden, on täytettävä sekä lastenhoitotarvikkeille että elintarvikekontaktimateriaaleille määrätyt vaatimukset.

Elintarvikekontaktimateriaalinäytteiden tutkimuksista Tullilaboratorio laskuttaa sen mukaan, mitä maksuasetuksen kohdassa elintarvikelainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista tavaroista on mainittu.
 

Elintarvikelaki 23/2006
Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011
VM:n asetus Tullin suoritteiden maksullisuudesta 1364/2016

Asiakastiedotteet