Hyppää sisältöön

Kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavat tiedot

28.10.2011 11.04
Tiedote

151/2011, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
151/010/11

Antopäivä
28.10.2011

Säädösperusta
Laki tupakkaverosta (1470/1994), 13 § (1125/2010);
Euroopan komission päätös K(2011) 5291 (28.7.2011)

Voimassaoloaika
1.1.2012 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Valtuutetut varastonpitäjät, rekisteröidyt vastaanottajat

Valtuutettujen varastonpitäjien ja rekisteröityjen vastaanottajien, joilla on oikeus luovuttaa kulutukseen tai vastaanottaa tupakkaverosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja savukkeita ja/tai 5 § 2 momentissa tarkoitettua savukkeiksi käärittävää hienoksi leikattua tupakkaa, on annettava Tullihallitukselle tietoja kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten seuraavia ehtoja noudattaen:

1. Tiedot kulutukseen luovutettujen tuotteiden määristä sekä tuotteista kannettujen valmisteverojen kokonaismääristä hintaluokittain ja verokausittain on toimitettava viimeistään verokautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä seuraavasti:

– savukkeet: hintaluokka (€/1.000 kpl), määrät (1.000 kpl), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €)
– savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka: hintaluokka (€/kg), määrät (kg), kannettujen valmisteverojen määrä (1.000 €)

2. Tiedot on toimitettava kirjallisesti osoitteeseen: Tullihallitus, ulkomaankauppa- ja verotusosasto, valmisteverotusyksikkö, PL 512, 00101 HELSINKI.

3. Vuoden 2011 tiedot on toimitettava koko vuoden osalta viimeistään 31.1.2012.

4. Tietojen toimittamisesta on vapautettu ne valtuutetut varastonpitäjät ja rekisteröidyt vastaanottajat, joiden edelliseltä kalenterivuodelta savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta maksamat valmisteverot olivat yhteensä alle 5.000.000 €.

5. Kulutukseen luovuttamisella tarkoitetaan tässä määräyksessä samaa kuin valmisteverotuslain (182/2010) 8 §:ssä.

6. Tällä määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 19.2.2002 antama yleiskirje n:o 230/010/02 ”Tupakkatuotteiden kysytyimpien hintaluokkien määrittäminen”.  

THT