Hyppää sisältöön

Kuljetusvälineteollisuuden ulkomaankauppa

27.10.2016 9.00Tulli, Tilastointi

Henkilöautot painoivat kuljetusvälineteollisuuden viennin laskuun

Toimialan osuus Suomen kokonaisviennistä on suurentunut viime vuosina

Kuljetusvälineteollisuuden tuotteita[1] vietiin kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa hieman alle 2,4 miljardin euron arvosta eli kuusi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuonna viennin arvo kasvoi 26 prosenttia ja vuonna 2014 jopa 44 prosenttia. Vuosina 2011–2013 toimialan vuotuisen viennin arvo pyöri vajaan kolmen miljardin euron paikkeilla. Toimialan osuus Suomen koko viennistä pysyi tuolloin noin viiden prosentin kohdalla, mutta kohosi vuonna 2014 jo lähes seitsemään prosenttiin ja vuonna 2015 melkein yhdeksään prosenttiin. Alkuvuonna 2016 osuus laski hiukan viime vuodesta ja jäi 7,9 prosenttiin.

Kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo asettui vuosina 2011–2014 noin 5,1–5,5 miljardin euron vuositasolle. Viime vuonna tuonti kasvoi nopeasti, ja arvo kohosi reiluun 6,3 miljardiin euroon. Kasvua kertyi samaan tahtiin myös kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa, jolloin tuonnin arvo oli 15 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Toimialan osuus Suomen kokonaistuonnista oli tuolloin jo hieman yli 12 prosenttia.

Toimialan kaupasta kertyi vielä viime vuosikymmenen loppupuolella keskimäärin hieman alle puolitoista miljardia euroa vuosittaista vajetta. Kaupan alijäämä suureni vuonna 2011 jo 2,5 miljardiin euroon ja oli tällä tasolla muutaman vuoden, mutta vuosina 2014 ja 2015 vaje pienentyi. Alkuvuonna 2016 alijäämä taas suureni viime vuoteen verrattuna, ja sitä kertyi tammi-heinäkuussa jo lähes 1,5 miljardia euroa.

Henkilöautojen osuus kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden viennissä oli alkuvuonna 2016 neljäsosa, kun tuonnissa niiden osuus oli 36 prosenttia. Henkilöautojen tuonti kasvoi 12 prosenttia, mutta niiden vienti heikkeni jopa kolmanneksen viime vuodesta, vetäen kuljetusvälineiden kokonaisviennin laskuun.

Investointitavaroiksi luokiteltujen kuljetusvälineiden, kuten esim. tavarankuljetusautojen, lentokoneiden ja risteilyalusten, osuus toimialan viennistä oli 40 prosenttia, mutta tuonnissa osuus oli vain 27 prosenttia. Ryhmän tavaroiden tuonnin arvo kuitenkin kaksinkertaistui viime vuodesta, mutta vienti kasvoi vain hieman.

Kulutustavaroiksi luetaan kuljetusvälineistä mm. huvi-, urheilu- ja purjeveneet sekä moottoripyörät. Ryhmän vienti kasvoi neljänneksen, ja osuudeksi koko toimialan viennistä tuli yhdeksän prosenttia. Tuonnin arvo suureni kahdeksan prosenttia, mutta osuus koko tuonnista oli vain noin kolme prosenttia. Kuljetusvälineiden osia ja tarvikkeita tuotiin 12 prosenttia viime vuotta vähemmän arvolla laskettuna, mutta niitä vietiin seitsemän prosenttia viime vuotta enemmän. Osien ja tarvikkeiden osuus tuonnista oli 34 prosenttia, ja osuus viennistä 26 prosenttia.

Saksan osuus kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden viennissä oli tammi-heinäkuussa ylivoimaisesti maista suurin, jopa 45 prosenttia. Muita huomattavia vientimaita olivat Ruotsi ja Norja. Tuonnissa Saksan osuus oli reilu neljännes, Ranskan 17 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle kymmeneen prosenttiin. Kuljetusvälineteollisuuden vienti Saksaan laski jyrkästi henkilöautojen viennin laskun vuoksi, mutta kasvoi Ruotsiin ja Norjaan huvi- ja urheilualusten ja tavarankuljetusautojen viennin pirteyden ansiosta. Tuonti Saksasta väheni, mutta tuonti Ranskasta moninkertaistui lentokonehankinnoista johtuen.  


1] Tässä katsauksessa käytetty kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden luokittelu perustuu YK:n SITC-luokitukseen. Kuljetusvälineteollisuuden tuotteiksi luokitellut tavarat on valittu SITC-luokituksesta YK:n BEC-luokituksen perusteella. Kuljetusvälineteollisuuden tuotteiksi ei ole laskettu traktoreita, metsänhoitokoneita, ruoppausaluksia ym. itsestään liikkuvia teollisuuden toimialojen koneita. Myöskään taisteluajoneuvot eivät ole mukana katsauksessa. Tarkempi selvitys tarkasteluun otetuista SITC-nimikkeistä on katsauksen liitteenä.

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina  p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi
Kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2007-2016(1-7)
  • Kuljetusvälineteollisuuden tuotteiden tuonti ja vienti v. 2007-2016(1-7)

Asiasanat
Ulkomaankaupan toimialakatsaus