Hyppää sisältöön

Korkean teknologian ulkomaankauppa vuonna 2017

6.4.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Korkean teknologian tuotteiden vienti kääntyi kasvuun viime vuonna

Tietoliikennevälineet ja elektroniikan komponentit viennin kasvuryhmiä

Euroopan komission tilastoviraston Eurostatin luokituksen mukaisten korkean teknologian tuotteiden[1] viennin arvo kasvoi vuonna 2017 kymmenen prosenttia edellisvuodesta Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan. Vuonna 2016 viennin arvo laski seitsemän prosenttia. Tuotteiden viennin arvo kohosi viime vuonna hieman yli neljään miljardiin euroon. Vuosittainen viennin arvo oli edellisen kerran yli neljä miljardia euroa vuonna 2012. Korkean teknologian tuotteiden osuus Suomen kokonaisviennin arvosta jatkoi laskuaan viime vuonna muiden ryhmien viennin arvon voimakkaamman kasvun vuoksi. Osuudeksi tuli 6,7 prosenttia, kun osuus edellisvuonna oli seitsemän prosenttia ja 7,2 prosenttia vuonna 2016.

Korkean teknologian tuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna hieman yli 7,1 miljardin euron edestä. Tuonnin arvo kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta. Ryhmän tuonnin arvo on kasvanut vuosittain vuodesta 2014 alkaen. Osuus kokonaistuonnista laski viime vuonna 11,4 prosenttiin, kun se vuonna 2016 oli 12 prosenttia. Korkean teknologian tuotteiden ulkomaankaupan alijäämän kasvu jatkui viime vuonna neljättä vuotta peräkkäin. Vajetta kertyi vuonna 2017 jo 3,1 miljardia euroa. Alijäämää tilastoitiin vuodelle 2016 lähes kolme miljardia euroa ja 2,5 miljardia euroa vuodelle 2015.

Korkean teknologian tuotteiden viennin arvon kasvu viime vuonna johtui pääasiassa elektroniikan ja tietoliikennevälineiden viennin arvon noususta. Kasvussa oli niin ikään verkkolaitteiden, piirien kuin matkapuhelintenkin viennin arvo. Kasvua kirjattiin myös tieteellisten instrumenttien, mm. mittaus-, tarkkailu- ja analyysikojeiden ja säätö- ja valvontakojeiden vientiin. Lääketieteellisten röntgen- ja diagnoosilaitteiden sekä tietokoneiden ja näiden yksiköiden viennin arvoon tuli sen sijaan laskua. Korkean teknologian vientiä kasvattivat myös viimevuotiset lentokonetoimitukset Ranskaan ja Irlantiin. Tuonnissa kasvuryhmiä viennin tavoin olivat matkapuhelimet, verkkolaitteet ja elektroniikan komponentit. Myös tietokoneiden tuonti kasvoi selvästi. Laskua tilastoitiin korkean teknologian lääkeaineiden tuontiin.

Yhdysvallat säilyi Suomen tärkeimpänä korkean teknologian vientimaana viime vuosien tapaan. Tavararyhmän vienti Yhdysvaltoihin kasvoi viime vuonna yhdeksän prosenttia. Korkean teknologian vienti Kiinaan kasvoi viime vuonna neljänneksen, ja maa säilytti asemansa toiseksi suurimpana tavararyhmän vientimaana. Venäjä oli kolmannella sijalla, vaikkakin korkean teknologian tuotteiden vienti sinne jatkoi vuonna 2016 alkanutta laskuaan viime vuonna. Muita huomattavia vientimaita olivat Alankomaat, Saksa, ja lentokonekaupasta johtuen Ranska.  Kiina oli yhä selvästi Suomen tärkein korkean teknologian tuontimaa viime vuonna. Maan osuus tuonnista nousi vuoden 2016 vajaasta viidenneksestä viime vuoden 22 prosenttiin. Muita suuria korkean teknologian tuotteiden tuontimaita viime vuonna olivat Saksa, Ranska Yhdysvallat ja Ruotsi.


[1] Korkean teknologian tuotteiden määritelmänä on tässä katsauksessa käytetty Eurostatin 2009 laatimaa luokitusta (ks. liite 1). Se pohjautuu OECD:n vuonna 2008 laatimaan luonnokseen. Määritelmän perustana on vuonna 1995 julkaistu versio. Tavaroiden luokittelussa on vuosina 2007–2017 käytetty SITC-luokituksen versiota Rev. 4 (Standard International Trade Classification). Aiemmin luokittelu tapahtui SITC-luokituksen edellisen version mukaan (Rev. 3). Korkean teknologian tuotteiksi luetaan tavarat, joiden tutkimukseen ja kehittämiseen käytetään vähintään 4 % toimialan liikevaihdosta. Tämän tilaston tarkempi kuvaus ja laatuseloste löytyvät Tullin Internet-sivuilta kohdasta Ulkomaankauppatilastot.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
​Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2017
  • Kuvio 1. Korkean teknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2017

Asiasanat
Korkean teknologian ulkomaankauppa Suomen virallinen tilasto (SVT)